Autodesk: 0 użytkownicy: 1

Pisałem kiedyś o moich problemach z oprogramowaniem firmy Autodesk, a konkretnie o niemożności odsprzedaży niepotrzebnych programów tej firmy. Autodesk nie pozwala na sprzedaż „z drugiej” ręki i chyba nikomu z konsumentów nie podoba się taka praktyka. Podałe też odnośnik do informacji, że pewien człowiek postanowił wytoczyć firmie o to proces. I go wygrał! Przynajmniej w pierwszej instancji.

W USA było mu łatwiej, gdyż tam w prawie autorskim istnieje pojęcie „first sale doctrine”, które mówi, że właściciel praw autorskich do dzieła nie ma możliwości dalszego kontrolowania obrotu fizycznego egzemplarza dzieła poza pierwszą sprzedażą. Tylko z pierwszej sprzedaży należą mu się stosowne profity, a potem ten egzemplarz może być przedmiotem handlu bez konieczności dzielenia się z właścicielem praw autorskich, ani bez konieczności uzyskiwania od niego pozwolenia na dalszy obrót egzemplarzem.

Sąd właśnie orzekł, że owa doktryna dotyczy także oprogramowania, a więc firma Autodesk nie ma prawa w żaden sposób ograniczać prawa użytkowników do odsprzedaży egzemplarzy oprogramowania. To wiadomość, która nie ucieszy wielu producentów oprogramowania, który nagminnie limitują możliwość handlu używanym oprogramowaniem. Należy spodziewać się, że łatwo broni nie złożą. Ale na razie nasi górą!

2 myśli w temacie “Autodesk: 0 użytkownicy: 1”

  1. W ustawie o prawie autorskim też jest coś na kształt „First Sale Doctrine”:

    Art. 74.
    4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:
    (..)3) publicznego rozpowszechniania, w tym najmu lub dzierżawy, programu komputerowego lub jego kopii. Wraz z pierwszą sprzedażą egzemplarza, na którym program został utrwalony, przez uprawnionego lub za jego zezwoleniem, wyczerpuje się prawo do rozpowszechniania tego egzemplarza; nie narusza to prawa do kontroli dalszego najmu lub dzierżawy programu komputerowego lub jego egzemplarza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.